Cuốn sách này là tài liệu cơ bản hướng dẫn cơ bản và hệ thống, bao quát hầu như mọi vấn đề về lập trình bằng tay, bao gồm hệ thống điều khiển, quy hoạch lập trình, cấu trúc chương trình, các hàm và mã lệnh (Mã G, mã M,..), các chu kỳ gia công, các chế độ bù, các chương trình con,.. và các ví dụ lập trình cụ thể....Link download tài liệu (iFile)
( dịch từ quyển CNC programming handbook của Peter Smid)

[You must be registered and logged in to see this link.]
Link :[You must be registered and logged in to see this link.]