.:: Altium Design v6.9 Full ::.


Altium Limited (ASX:ALU)
là nhà phát triển giải pháp thiết kế điện tử với phương châm hợp nhất
các quá trình thiết kế vào một môi trường phát triển hợp nhất. Các sản
phẩm của Altium cho phép tất cả các kỹ sư điện tử, các kỹ sư thiết kế,
phát triển, và các tổ chức có thể tận dụng tối đa các lợi thế của công
nghệ thiết kế tiên tiến, tạo ra những sản phẩm thông minh hơn và thời
gian đưa ra thị trường nhanh hơn

Altium Designer là một hệ thống
phát triển điện tử thống nhất đầu tiên trên thế giới cho phép các kỹ sư
thiết kế sản phẩm điện tử từ những khái niệm ban đầu cho đến khi hoàn
thành mạch in cuối cùng trong một môi trường đơn nhất.

Altium Designer cung cấp một ứng
dụng kết hợp tất cả công nghệ và chức năng cần thiết cho việc phát
triển sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, như thiết kế hệ thống ở mức bo mạch
và FPGA, phát triển phần mềm nhúng cho FPGA và các bộ xử lý rời rạc, bố
trí mạch in (PCB)… Altium Designer thống nhất toàn bộ các quá trình
lại và cho phép bạn quản lý được mọi mặt quá trình phát triển hệ thống
trong môi trường tích hợp duy nhất. Khả năng đó kết hợp với khả năng
quản lý dữ liệu thiết kế hiện đại cho phép người sử dụng Altium
Designer tạo ra nhiều hơn những sản phẩm điện tử thông minh, với chi
phí sản phẩm thấp hơn và thời gian phát triển ngắn hơn.

Altium Designer là hệ thống phát
triển các sản phẩm điện tử cho các thiết kế điện tử công nghiệp, phá
bỏ mõi rào cản gây bởi các quá trình thiết kế riêng rẽ và hợp nhất các
công đoạn thiết kế trong một môi trường phát triển sản phẩm duy nhất -
thiết kế phần cứng, phần cứng khả trình, phần mềm nhúng. Môi trường
thiết kế hợp nhất Altium Designer tận dụng những công nghệ điện tử tiên
tiến nhất, chuyển sang phương pháp ‘thiết kế mềm’ mà không cần kỹ năng
quá chuyên nghiệp về sử dụng và thiết kế các thiết bị khả trình. Điều
này cho phép các công ty tăng sự linh hoạt của thiết kế giảm giá thành
sản phẩm và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Altium Designer cũng
hỗ trợ khả năng tự do chuyển đổi giữa các linh kiện khả trình của nhiều
nhà sản xuất khác nhau, tại bất kỳ thời điểm nào. Altium Designer cũng
làm giảm tổng chi phí phát triển khi không cần tích hợp thêm những
thiết bị với giá cao để tăng thêm tính năng hoặc tạo một giải pháp hoàn
chỉnh.

Hướng dẫn cài đặt:
Sau khi tải về hết 15 Part, bạn giải nén ra rồi tiến hành cài đặt bình
thường. Khi cài xong bạn vào thư mục c rack "Altium Designer6 K eyGen"
mở file: AltiumDesiger6KEY.exe chọn vào phần English để hiển thị tiếng Anh. Trong phần Produce L icense File chọn Import ini, trong Tab mới bạn chọn vào file ad6.ini rồi nhấn Open. Tiếp tục nhấn vào Export alf (Đây chính là file key mà bạn sử dụng sau này..), bạn lưu file có dạng *.alf (* là một tên bất kỳ) vào một thư mục nào đó... Đây là file key để bạn sử dụng. Bạn vào All Program/Altium Designer 6/Altium Designer 6 để mở chương trình AT lên, bạn vào phần Help/About/L icensing... sau đó chọn vào phần Add li cense file
tìm đến file *.alf mà bạn vừa tạo ra nhấn Open để chọn file là oke...
Enjoy!! Tested work by VNDL.. Thanks Forum.VNdownload.Org.
.:: [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] ::.

.:: [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] ::.

.:: [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] ::.

.:: [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] ::.

Pass: vndownload.org